Уеб-камера от Семково    
 

Национален парк РИЛА

 

 

По каква причина посещава Семково през зимата?
Курортът
Пистите
Ниските цени
Планината
Спокойствието
Друго
Следваща >>

Вижте архива!

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости Орцево, с. Орцево


Национален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”.


белица
Национален парк Рила

Национален парк “Рила” е любимо място за туристи, природолюбители и естествоизпитатели. Паркът е създаден, за да съхрани природата на планината и свързаните с нея традиции и поминък на местното население. България и българската общественост гарантират опазването на природното богатство чрез обявяването на Парка за национален на 24 февруари 1992 г. и създаването на специализирана управленска структура – Дирекция, която е регионален орган на Министерството на околната среда и водите. За опазването на дивата природа, Дирекцията работи съвместно с местни организации и доброволци. Национален парк “Рила” е една от най-ценните и най-големи защитени територии в Европа – втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Паркът и четирите резервата в него са в Списъка на представителните защитени територии на ООН. Резерватът “Парангалица” и бившият “Маричини езера” (който е включен в територията на “Централен Рилски резерват”) са част от Световната мрежа биосферни резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.
Национален парк „Рила” получи сертификат за пълноправно членство в Европейската мрежата от защитени територии „PAN Parks”. Това стана по време на юбилейната международна конференция на Фондация PAN Parks „Дни на Европейската дива природа” край гр. Разлог, на която домакинства Дирекция „Национален парк Рила”.

Реклама

Заповядайте в Къщи за гости Орцево, с. Орцево

Сподели в социалните мрежи

Покривка:30см
Писти: Работи "Еделвайс"!


КАРТА НА ПИСТИТЕ


ИНФОГРАФИКА
Снимки от Семково
     

Актуализиране
Февруари 2024г.


 

Семково (Semkovo) във Facebook - Станете фен!!!  
Facebook

 

Начало | Настаняване | Резервации | Къде сме ние | За контакти | Карта на сайта | Летен туризъм

Посетете още:
BG-Tourism.com| bultourism.com | Tripi.bg

© 2007 - 2023 Всички права запазени.

Гласувайте за нас!


Web design by
KKeliov Design